Föreningsinformation

I 16/Lv 6 skytteförening

I 16/Lv 6 skytteförening har en lång och skiftande historia. Föreningen har sitt ursprung i flera olika föreningar. Det började med att Kungliga Hallands Regementes Skytteförening (I 16 skf) bildades år 1904, med uppgift att utbilda goda skyttar och främja en god kamratskap för anställda vid regementet. År 1947 slogs skytteföreningen samman med regementets idrottsförening (bildad 1909) och regementets pistolskytteklubb (bildad 1944) till Kungliga Hallands Regementes Skytte- och Idrottsförening. År 1965 var det dags för delning igen, till Kungliga Hallands Regementes Skytteförening resp Idrottsförening.

Nästa organisatoriska förändring sker 1995 när skytteföreningen går samman med Lv 6 skytteförening (bildad tidigt 1940-tal) till I 16/Lv 6 skytteförening. Från att ha varit en utpräglad regementsförening med nästan enbart medlemmar som var anställda eller värnpliktiga, har föreningen sedan tidigt 1990-tal haft en ständigt ökande andel av medlemmar som inte har någon anställnings-anknytning till regementet. Numera är andelen ”icke-anställda” medlemmar mycket större än andelen anställda.

Från att ha varit en förening med stark anknytning till regementet vad gäller rekrytering, men även inriktning på verksamheten, bl a livaktigt kpist- och 6.5-skytte, har föreningen alltmera förlagt tyngdpunkten till luftgevär och korthållsskytte i sin verksamhet. Förutsättningen för detta finns i föreningens nära samarbete med I 16 Ungdomsskytteförening.

Föreningen är en i högsta grad ”levande” och livaktig förening, vintertid skjuter ett 40-tal ungdomar luftgevär, liksom lika många juniorer och vuxna.


Föreningsinformation

  • Bildad - 1898-05-01

  • Föreningsnummer - 16173-38

  • Postadress - Carina Normann, Kumminvägen 2, 30596 Eldsberga

  • Telefon - 0703445056

  • E-post - carina.normann@outlook.com

  • Hemsida - www.i16skytte.com

  • Bankgiro - 591-7281

  • Swish - 1231473222

  • Organisationsnummer - 849201-6749